MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / IcMCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Ic