RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z człone m nadprądowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ ACRCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z człone m nadprądowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ AC
Konstrukcja
Liczba biegunów chro­nio­nych
1
Liczba biegunów
2 P
Układ biegunów
1P+N
Charak­terystyka wyzwalania
C
Konfi­guracja
Liczba modułów
2
Charak­terystyka elek­tryczna
Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
6 kA
Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
240 V
Często­tliwość
50 Hz
Napięcie
Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
500 V
Maksy­malne napięcie pracy
240 V
Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Prąd
Znamio­nowy prąd różnicowy dI
30 mA
Prąd znamio­nowy In
16 A
Znamio­nowy prad wyładowczy (In 8/20µs)
250 A
Znamio­nowa zdol­ność załączania i wyłączania Im
6 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia zwłocz­nego
1.13 / 1.45 In
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia bezzwłocz­nego
5 / 10 In
Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1
6 kA
Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
6 kA
Zdol­ność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
6 kA
Prąd / Temperatura
Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
18.5 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -20°C
18.3 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
18.1 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
17.9 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
17.7 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 0°C
17.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
17.2 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
17 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
16.7 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C
16.5 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
16.2 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
16 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
15.8 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
15.6 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C
15.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
15.2 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
15 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
14.8 A
Współ­czynnik korek­cyjny prądu
Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 2 aparatów zain­stalowanych obok siebie
1
Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 3 aparatów zain­stalowanych obok siebie
0.95
Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zain­stalowanych obok siebie
0.9
Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zain­stalowanych obok siebie
0.85
Wymiary
Głębo­kość produktu
68 mm
Wyso­kość produktu
83 mm
Szero­kość produktu
35 mm
Często­tliwość
Często­tliwość (zakres do ETIM)
50 Hz
Selek­tyw­ność
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. aM downstream dla selek­tyw­ności zwar­ciowej
4 A
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. gL downstream dla selek­tyw­ności zwar­ciowej
10 A
Min. wartość prądu znam. zab. topik. aM upstream dla selek­tyw­ności zwar­ciowej
20 A
Min. wartość prądu znam. zab. topik. gL upstream dla selek­tyw­ności zwar­ciowej
25 A
Moc
Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
5.2 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
3.8 W
Zadzia­łanie
Zabez­pie­czenie przed przy­pad­kowym zadzia­łaniem
Wytrzyma­łość
Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
2000
Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
2000
Instalacja / Montaż
Moment dokręca­jący
1,3 Nm
Podłączenie
Pojem­ność zacisku wyjścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
1 / 16 mm²
Pojem­ność zacisku wyjścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
1 / 25 mm²
Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
1 / 16mm²
Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
1 / 25mm²
Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
1 / 25 mm²
Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
1 / 16 mm²
Rodzaj przy­łącza
ze śrubą
Norma
Norma
EN 61009-1
Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
Stopień ochrony
IP2X
Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
AC
Warunki użyt­ko­wania
Temperatura robocza
-25…40 °C
Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
2
Klasa ogra­niczenia energii I²t.
3
Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
-25…70 °C
Temperatura
Temperatura kalibracji
30 °C
Widzieć mniej
Najedź kursorem na zdjęcie lub kliknij, aby powiększyć

RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z człone m nadprądowym 1P+N 6kA C 16A/30mA Typ AC

167,70zł Netto
206,27zł Brutto

Dodaj:


  • Wersja/model: ADC966D
  • Producent HAGER

Konstrukcja
Liczba biegunów chro­nio­nych
1
Liczba biegunów
2 P
Układ biegunów
1P+N
Charak­terystyka wyzwalania
C
Konfi­guracja
Liczba modułów
2
Charak­terystyka elek­tryczna
Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
6 kA
Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
240 V
Często­tliwość
50 Hz
Napięcie
Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
500 V
Maksy­malne napięcie pracy
240 V
Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Prąd
Znamio­nowy prąd różnicowy dI
30 mA
Prąd znamio­nowy In
16 A
Znamio­nowy prad wyładowczy (In 8/20µs)
250 A
Znamio­nowa zdol­ność załączania i wyłączania Im
6 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia zwłocz­nego
1.13 / 1.45 In
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia bezzwłocz­nego
5 / 10 In
Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1
6 kA
Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
6 kA
Zdol­ność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
6 kA
Prąd / Temperatura
Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
18.5 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -20°C
18.3 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
18.1 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
17.9 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
17.7 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 0°C
17.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
17.2 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
17 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
16.7 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C
16.5 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
16.2 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
16 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
15.8 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
15.6 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C
15.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
15.2 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
15 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
14.8 A
Współ­czynnik korek­cyjny prądu
Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 2 aparatów zain­stalowanych obok siebie
1
Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 3 aparatów zain­stalowanych obok siebie
0.95
Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zain­stalowanych obok siebie
0.9
Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zain­stalowanych obok siebie
0.85
Wymiary
Głębo­kość produktu
68 mm
Wyso­kość produktu
83 mm
Szero­kość produktu
35 mm
Często­tliwość
Często­tliwość (zakres do ETIM)
50 Hz
Selek­tyw­ność
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. aM downstream dla selek­tyw­ności zwar­ciowej
4 A
Maks. wartość prądu znam. zab. topik. gL downstream dla selek­tyw­ności zwar­ciowej
10 A
Min. wartość prądu znam. zab. topik. aM upstream dla selek­tyw­ności zwar­ciowej
20 A
Min. wartość prądu znam. zab. topik. gL upstream dla selek­tyw­ności zwar­ciowej
25 A
Moc
Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
5.2 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
3.8 W
Zadzia­łanie
Zabez­pie­czenie przed przy­pad­kowym zadzia­łaniem
Wytrzyma­łość
Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
2000
Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
2000
Instalacja / Montaż
Moment dokręca­jący
1,3 Nm
Podłączenie
Pojem­ność zacisku wyjścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
1 / 16 mm²
Pojem­ność zacisku wyjścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
1 / 25 mm²
Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
1 / 16mm²
Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
1 / 25mm²
Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
1 / 25 mm²
Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
1 / 16 mm²
Rodzaj przy­łącza
ze śrubą
Norma
Norma
EN 61009-1
Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
Stopień ochrony
IP2X
Typ wyłącz­nika różnicowoprądowego
AC
Warunki użyt­ko­wania
Temperatura robocza
-25…40 °C
Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
2
Klasa ogra­niczenia energii I²t.
3
Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
-25…70 °C
Temperatura
Temperatura kalibracji
30 °C
Widzieć mniej


');