Wyłącznik silnikowy 0,25-0,4AWyłącznik silnikowy 0,25-0,4A
Konstrukcja
Liczba biegunów
3 P
Układ biegunów
3 P
Montaż
Szyna DIN
Konfi­guracja
Liczba modułów
2.5
Charak­terystyka elek­tryczna
Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
690 V
Typ napięcia zasilającego
AC
Często­tliwość
50/60 Hz
Napięcie
Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
690 V
Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6000 V
Prąd
Prąd znamio­nowy In
0.4 A
Zdol­ność wyłączania 690V (NF EN 60947-2)
150 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia bezzwłocz­nego
12.4 / 15.5 / 18.6 In
Wyzwalanie termiczne z 30 °
0.25 / 0.27 / 0.29 / 0.31 / 0.33 / 0.34 / 0.36 / 0.38 / 0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
100 %
Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
150 kA
Zdol­ność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
150 kA
Zdol­ność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
150 kA
Zdol­ność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
100 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2
150 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2
150 kA
Wymiary
strip­pin­gleng­th­ma­in­cir­cuit
10 mm
Często­tliwość
Często­tliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
Moc
Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
5.22 W
Normalna moc silnika trój­fazowego dla AC3 poniżej 230 V
0.06 kW
Normalna moc silnika trój­fazowego dla AC3 poniżej 400 V
0.09 kW
p3p220230vac3ie­c609474
0.6 kW
p3p240vac3ie­c609474
0.06 kW
p3p415vac3ie­c609474
0.09 kW
p3p440vac3ie­c609474
0.12 kW
p3p500vac3ie­c609474
0.12 kW
Parametry elek­tryczne
tight­to­rquema­in­cir­cuit
1.7 Nm
Wytrzyma­łość
Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
50000
Wytrzyma­łość mechaniczna w liczbie operacji na godzinę
40
Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
100000
Instalacja / Montaż
Moment dokręca­jący
1,7 Nm
Podłączenie
Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
1 / 6 mm²
Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
1 / 6 mm²
Rodzaj przy­łącza
ze śrubą
Ustawienia
Zakres nastaw
4.96 / 7.4 A
Typ ustawiania In lub Ith
IN
Wypo­sażenie
Auto­ma­tyczna kompen­sacja temperatu­rowa
-5 / 40 °C
Akcesoria dodat­kowe
1
Norma
Norma
IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1
Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
zgodny
Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
Stopień ochrony
IP20
isphase­failu­resen­sitive
1
Warunki użyt­ko­wania
Temperatura robocza
-25…55 °C
Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
-25…80 °C
Temperatura
Temperatura kalibracji
30 °C
Widzieć mniej
Najedź kursorem na zdjęcie lub kliknij, aby powiększyć

Wyłącznik silnikowy 0,25-0,4A

105,30zł Netto
129,52zł Brutto

Dodaj:


  • Wersja/model: MM503N
  • Producent HAGER

Konstrukcja
Liczba biegunów
3 P
Układ biegunów
3 P
Montaż
Szyna DIN
Konfi­guracja
Liczba modułów
2.5
Charak­terystyka elek­tryczna
Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
690 V
Typ napięcia zasilającego
AC
Często­tliwość
50/60 Hz
Napięcie
Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
690 V
Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6000 V
Prąd
Prąd znamio­nowy In
0.4 A
Zdol­ność wyłączania 690V (NF EN 60947-2)
150 kA
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia bezzwłocz­nego
12.4 / 15.5 / 18.6 In
Wyzwalanie termiczne z 30 °
0.25 / 0.27 / 0.29 / 0.31 / 0.33 / 0.34 / 0.36 / 0.38 / 0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
0.4 A
Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
100 %
Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
150 kA
Zdol­ność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
150 kA
Zdol­ność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
150 kA
Zdol­ność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
100 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2
150 kA
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2
150 kA
Wymiary
strip­pin­gleng­th­ma­in­cir­cuit
10 mm
Często­tliwość
Często­tliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
Moc
Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
5.22 W
Normalna moc silnika trój­fazowego dla AC3 poniżej 230 V
0.06 kW
Normalna moc silnika trój­fazowego dla AC3 poniżej 400 V
0.09 kW
p3p220230vac3ie­c609474
0.6 kW
p3p240vac3ie­c609474
0.06 kW
p3p415vac3ie­c609474
0.09 kW
p3p440vac3ie­c609474
0.12 kW
p3p500vac3ie­c609474
0.12 kW
Parametry elek­tryczne
tight­to­rquema­in­cir­cuit
1.7 Nm
Wytrzyma­łość
Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
50000
Wytrzyma­łość mechaniczna w liczbie operacji na godzinę
40
Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
100000
Instalacja / Montaż
Moment dokręca­jący
1,7 Nm
Podłączenie
Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
1 / 6 mm²
Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
1 / 6 mm²
Rodzaj przy­łącza
ze śrubą
Ustawienia
Zakres nastaw
4.96 / 7.4 A
Typ ustawiania In lub Ith
IN
Wypo­sażenie
Auto­ma­tyczna kompen­sacja temperatu­rowa
-5 / 40 °C
Akcesoria dodat­kowe
1
Norma
Norma
IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1
Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
zgodny
Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
Stopień ochrony
IP20
isphase­failu­resen­sitive
1
Warunki użyt­ko­wania
Temperatura robocza
-25…55 °C
Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
3
Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
-25…80 °C
Temperatura
Temperatura kalibracji
30 °C
Widzieć mniej


');