SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 4P TN-S/TT Iimp=50kA Up?1,5kV

1.139,97zł Netto
1.402,16zł Brutto

Dodaj:


  • Wersja/model: SPA401/HAG
  • Producent HAGER

Konstrukcja
Układ biegunów
4 P
Konfi­guracja
Liczba modułów
4
Elementy sterujące i wskaź­niki
Sygna­lizator optyczny
Sygna­lizacja awarii
Charak­terystyka elek­tryczna
Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
230 / 400 V
Często­tliwość
50/60 Hz
Napięcie
Maksy­malne napięcie trwałej pracy Uc
255 V
Napię­ciowy poziom ochrony Up
1.5 kV
Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11
1.5 kV
tensio­nvoltageupln
1.5 kV
Prąd
iede­char­gemax
12.5 kA
Moc
Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
0 W
Konfi­guracja sieci
Rodzaj sieci
TT/TN-S
Instalacja / Montaż
Moment dokręca­jący
4 Nm
Podłączenie
Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
1,5 / 25mm²
Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
1,5 / 35mm²
Norma
Badania zgodnie z PN-EN 61643-11
T1
Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
Temperatura robocza
-40…80 °C
Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
-40…80 °C
Widzieć mniej


');